ทริป สปริงฟิลด์ พักสมอง พักสายตา กับ Deemate

ทริป สปริงฟิลด์ พักสมอง พักสายตา กับ Deemate


1. นักขาย  

     - ปิดยอดส่วนตัวสะสม  110 กล่อง รับ 1 ที่นั่ง 

2. นักขยาย 

     - ปิดยอดส่วนตัว 10 กล่อง
     - มีลูกใหม่ 3 คน 
     - ยอดรวมทั้งองค์กร 110 กล่อง 

3. นักสร้างทีม 

    - ปิดยอดส่วนตัว 10 กล่อง 
    - มีลูกใหม่ 4 คน 
    - สร้างลูกส่วนตัว 3 คน ผ่านทริปสปริงฟิลด์